A A A
< terug Nieuws

Wet zorg en dwang

Dit jaar is de nieuwe Wet zorg en dwang ingegaan. Deze nieuwe wet heeft invloed op de zorg die wij leveren aan onze cliënten. Alle teams van Odion hebben eind september 2020
hun training over de nieuwe Wet zorg en dwang afgerond.

Odionkompas
‘Zelf kiezen’ is één van de uitgangspunten van het Odionkompas; de leidraad en toetssteen voor ons handelen. Iedereen heeft het recht zelf keuzes te maken over het eigen leven.
Voor cliënten kan het gaan om grote en kleine keuzes, zoals de plek waar je wilt wonen als welke boodschappen je doet. De Wet zorg en dwang ondersteunt heel mooi onze visie.

Wat houdt de nieuwe wet in?
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en mensen met
een psychogeriatrische aandoening. De wet vervangt de wet BOPZ. Met ingang van 2021 dient de wet geïmplementeerd te zijn binnen alle zorg organisaties in Nederland.

Wat is onvrijwillige zorg?
Onvrijwillige zorg is zorg die de cliënt of diens vertegenwoordiger niet wil maar die in de ogen van de zorgverleners noodzakelijk is. Óf iets wat een cliënt of vertegenwoordiger wel
wil, maar volgens zorgverleners niet verantwoord is. Onvrijwillige zorg mag alleen toegepast worden als er sprake is van ernstig (dreigend) nadeel voor de cliënt of diens omgeving.

Onderzoek onvrijwillige zorg
Bij Odion gaan we onderzoeken of we onvrijwillige zorg toepassen. Als dat het geval is, zoeken we naar alternatieven die minder ingrijpend zijn voor onze cliënten. We kunnen
dan onvrijwillige zorg gezamenlijk ombuigen naar vrijwillige zorg. Indien wij onvrijwillige zorg niet kunnen voorkomen, voeren wij het stappenplan Wet zorg en dwang uit.
momenten met alle directe betrokkenen.

Meer informatie
– Op Youtube vindt u het filmpje Wet zorg en dwang in vogelvlucht.
– In deze folder van KansPlus vindt u alle informatie op een rij.
– Meer aanvullende informatie is te vinden op de website van het ministerie van VWS en op de website van Vilans.

Geschreven op: 23-10-2020
Ik wil gebeld worden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.