A A A
< terug

Privacy

Stichting Odion is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Voor onze dienstverlening verzamelen, gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens van onze cliënten. In deze privacy verklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Welke gegevens verzamelt Odion?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de met u aangegane overeenkomst :
a. Voor- en achternaam
b. Geboortedatum, -land en -plaats
c. Nationaliteit
d. Geslacht
e. Contact- en adresgegevens
f. Burgerservicenummer
g. Bankgegevens
h. Correspondentie
i. Gezondheidsgegevens
j. Beschikkingen of indicaties

Tijdens ons registratieproces stellen wij uw identiteit vast aan de hand van een origineel identificatiebewijs.

Waarvoor gebruikt Odion mijn persoonsgegevens?

Wij gebruiken de door ons verzamelde persoonsgegevens voor:
● het beoordelen van de ondersteuningsvraag en intake resulterend in een overeenkomst en ondersteuningsplan;
● het afwikkelen van betalingsverkeer van en naar cliënten;
● het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
● serviceverlening aan cliënten en verwanten en
● het aanleveren van data aan CAK ten behoeve van de eigen bijdrage

Hoe verwerkt Odion mijn persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verkopen en verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, dan wel wettelijk verplicht is. Wij doen ons best om dit tot een minimum te beperken. Gegevens worden aan derden uitsluitend via veilige communicatie middelen verstrekt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van een derde die voor ons persoonsgegevens verwerkt. In dit geval zullen wij ervoor zorgen dat deze derde zorgvuldig met uw gegevens omgaat. We sluiten met die bedrijven een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alle verwerkingen worden in een verwerkingenregister gedocumenteerd.

Odion neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaart Odion mijn gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Sommige gegevens zijn wij wettelijk verplicht om een bepaalde minimumperiode te bewaren. In het verwerkingsregister dat door Odion wordt bijgehouden worden de bewaartermijnen gedetailleerd beschreven.

Welke rechten heb ik?

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren of verwijderen. Een overzicht van de gegevens kunt u via beschikbare portalen inzien.

Contactgegevens voor vragen en / of klachten:

Odion, Mercuriusweg 5A, 1531 AD Wormer
Functionaris gegevensbescherming: Katrijn Prins, te bereiken via privacy@odion.nl.

Lees hier het uitgebreide Privacy reglement >>

Lees hier hoe Odion cliënten selecteert voor onderzoeksdeelname >>

Ik wil gebeld worden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.