A A A
< terug Nieuws

Coronavirus en vaccineren

Informatie coronavirus

 

 

22 maart 2021

Vaccinatie medewerkers 
Medewerkers uit de gehandicaptenzorg worden gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin.  Vanwege mogelijke bijwerkingen laste het ministerie van VWS een pauze met dit vaccin. In onze regio wordt vanaf 24 maart 2021 weer gestart met het vaccineren met AstraZeneca. De Europees Medicijnagentschap (EMA) heeft bevestigd dat het vaccin veilig en effectief is en dat de voordelen in de vorm van bescherming tegen het coronavirus vele malen groter zijn dan de risico’s.

 

24  februari 2021
Vaccinatie cliënten
In Kennemerland kregen mensen die bij Odion wonen vorige week hun eerste vaccinatie. Dit is allemaal goed verlopen. Zij kunnen half maart hun tweede vaccinatie verwachten. Odionbewoners in de regio’s Zaanstreek en Waterland zijn begin maart aan de beurt voor hun eerste prik. Een vaccin beschermt pas twee weken ná de tweede prik maximaal.

Nog niet alle cliënten zijn nu aan de beurt voor een vaccinatie. Mensen die in de wijk wonen en ambulant begeleid worden of alleen naar de dagbesteding gaan, krijgen via hun eigen huisarts een oproep. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren.

Vaccinatie medewerkers
Ook voor medewerkers zijn de vaccinaties in volle gang. Veel collega’s hebben hun eerste prik al gehad, anderen hebben een datum gereserveerd bij de GGD.

 

2 februari 2021
Graag delen we deze informatie van het RIVM met u:
Algemene informatie vaccinatie tegen corona
Moderna vaccin in het kort 

 

27  januari  2021
Vaccinatieprogramma verloopt anders
Dit vaccinatieprogramma vanuit VWS loopt anders dan is aangekondigd. Dat is heel vervelend, maar we proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de
wijzigingen.

Overleg met huisartsen
De organisatie van de vaccinatie voor onze cliënten die beschermd wonen binnen Odion loopt via de huisartsen. Afgelopen weekend is er met hen overleg gevoerd en hebben
zij een aangepast vaccinatieplan opgesteld. De huisartsen hebben aangegeven dat het vaccineren in de komende 2-3 weken gebeurd. Zij zijn daarbij afhankelijk van de
levering van het vaccin Moderna. Het RIVM bepaalt wanneer in welke regio het vaccin beschikbaar komt.

Voorstel vaccinatieplan
Om het vaccineren veilig en effectief te laten verlopen, komt een mobiel team met huisarts en ondersteuners langs op de woonlocaties. Daar vaccineren zij alle
cliënten die dat willen ongeacht bij welke huisarts zij horen. De huisartsen nemen contact op met de diverse locaties over welke dag en tijdstip zij langs komen. Het
team op de locatie zorgt ervoor dat daar alles voor in gereedheid is gebracht.

Toestemmingsverklaringen
Je laten vaccineren is een eigen keuze. Kan uw verwant niet zelf aangeven dat hij of zij gevaccineerd wil worden (wilsonbekwaam ter zake), dan kan de wettelijke
vertegenwoordiger deze keuze met of namens de cliënt maken. De teamleiders van de Odionlocaties zorgen ervoor dat alle benodigde verklaringen er zijn op het moment dat het
mobiele team komt.

Vragen
Heeft u vragen of wilt u overleggen? Neem dan contact op met de locatie waaraan u verbonden bent.

Meer informatie
Wilt u algemene informatie over het vaccin en het vaccineren? Kijk dan op ons Cliëntenportaal. 

 

19 januari  2021
Vaccineren van cliënten
Het ministerie van VWS heeft medegedeeld, dat mensen vanaf 18 jaar met een beperking die wonen in een kleinschalige woonvorm, vanaf 25 januari gevaccineerd
kunnen worden tegen het coronavirus. Cliënten die niet bij Odion wonen, maar wel begeleiding ontvangen via dagbesteding of via een vorm van ambulante ondersteuning,
worden op een nader te bepalen tijdstip gevaccineerd . Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, informeren wij u.

Huisarts en het vaccin
De uitnodiging voor de vaccinatie, wordt door de huisarts verstuurd naar het huisadres van uw verwant. De huisarts voert de vaccinatie uit. Cliënten krijgen het vaccin
Moderna. Odion gaat in overleg met de huisarts of zij op de woonlocatie van Odion kunnen vaccineren. Zo kunnen we de vervoersbewegingen beperken en is het minder belastend
voor onze cliënten.

Toestemming
Je laten vaccineren is een eigen keuze. Kan uw verwant niet zelf aangeven dat hij of zij gevaccineerd wil worden (wilsonbekwaam ter zake), dan kan de wettelijke
vertegenwoordiger deze keuze met of namens de cliënt maken. Dit formulier van VWS wordt door de huisarts meegestuurd.

Registratie
Net als bij bijvoorbeeld Hepatitis B vaccinatie, mogen we als zorginstelling registreren wie zich wel en niet laat vaccineren. Deze gegevens worden goed beveiligd vastgelegd in het
digitaal cliëntdossier Ons Plan. Het registreren doen we om onze cliënten optimaal te kunnen ondersteunen en de veiligheid van medewerkers en andere cliënten te
waarborgen. De cliënt of u als verwant, kan over het registreren bezwaar aangeven via privacy@odion.nl .

Meer informatie
Wilt u informatie over het vaccin en het vaccineren, dan kunt u gebruik maken van communicatiemiddelen die landelijk zijn ontwikkeld. U vindt deze middelen op het
Cliëntenportaal van Odion. Hier vindt u ook veel gestelde vragen met de antwoorden.

Heeft u andere vragen of wilt u zaken rondom het vaccineren overleggen, dan kunt u altijd contact opnemen met de locatie waaraan u verbonden bent.

 

15 december 2020
Odion neemt extra maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen. Odion volgt hierbij de richtlijnen van het kabinet en onze branchevereniging VGN.

Dagbesteding blijft open
Het kabinet heeft op maandag 14 december, extra maatregelen afgekondigd. Gelukkig is dit niet van invloed op alle dagbestedingslocaties en begeleide werkplekken van Odion. Deze blijven open, zodat onze cliënten die ondersteuning en zorg blijven ontvangen die zij nodig hebben. De focus op veiligheid en het voorkomen van besmetting met het Coronavirus blijven we uiteraard handhaven.

Aanpassingen busvervoer
We hebben gesproken met Connexxion om het busvervoer nog veiliger te maken. Daarom gaan we het aantal personen terugbrengen van 8 naar 3 á 4 reizigers per bus. En, we gaan er strenger toezien dat mensen hun mondkapje dragen.

ODC’s blijven open
Het onderwijs wordt gesloten tot en met 19 januari 2021. Het kabinet maakt daarbij een uitzondering voor kwetsbare kinderen. Odion vindt het belangrijk dat kinderen zorg blijven ontvangen, daarom blijven onze orthopedagogische dagverblijven Dynamica en De Boomgaard open. Logeren blijft mogelijk en behandelingen gaan door. De focus op veiligheid en het voorkomen van besmetting met het Coronavirus blijven we uiteraard handhaven.

Wat gaat tijdelijk stoppen?
Vanaf woensdag 16 december stopt de naschoolse- en zaterdagopvang van Odion, tot en met 19 januari. Deze opvang is namelijk nauw verbonden met het regulier onderwijs. Daardoor gaan er teveel bewegingen plaatsvinden tussen Odion en het onderwijs. We bieden alternatieven voor ouders/verzorgers met vitale beroepen en voor extra kwetsbare kinderen. Hiervoor gaan we met deze ouders/verzorgers in gesprek.

Vragen
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of dat u uw zorgen met ons wilt delen. Uw contactpersoon van Odion staat voor u klaar, dus bel of mail gerust.

 

Belangrijke sites
RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
GGD: www.ggd.nl
VGN: www.vgn.nl/nieuws/coronavirus-vraagt-om-alertheid-update-28-02
Thuisarts: www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-wil-voorkomen-dat-ik-nieuwe-coronavirus-krijg

 

Ik wil gebeld worden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.